Polityka Prywatności dla aplikacji VIVA Taxi Tarnów


 W poniższym dokumencie zostaną poruszone następujące zagadnienia:

 

       1.      Typ danych osobowych które zbieramy

       2.      Technologie które wykorzystujemy do zbierania danych osobowych

       3.      Zestawienie podmiotów i osób które mają dostęp do zebranych danych osobowych

       4.      Co robimy z zebranymi przez nas danymi osobowymi

       5.      Usunięcie zebranych danych osobowych i cofnięcie zgody na ich wykorzystywanie i przetwarzanie.

       6.      Wyrażenie zgody na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych użytkownika aplikacji VIVA Taxi Tarnów.

 
1.      Typ danych osobowych które zbieramy

 

Przez Informacje Personalne które zbieramy przy użyciu aplikacji VIVA Taxi Tarnów rozumiemy dane które identyfikują telefon, na którym aplikacja jest zainstalowana jak i użytkownika który aplikację VIVA Taxi Tarnów używa.

Są to:

·        numer telefonu

·        numer IMEI telefonu

·        imię lub „nick” użytkownika telefonu

·        pozycję GPS lub mniej dokładną pozycję wyznaczoną na podstawie sieci

·        stan telefonu (stan GPS, stan transmisji danych itd.)

·        historia adresów które zostały zaakceptowane w aplikacji

 

2.      Technologie które wykorzystujemy do zbierania danych osobowych

 

Aby zebrać wymienione w punkcie 1 dane osobowe wykorzystujemy uprawnienia które posiada wbudowane aplikacja VIVA Taxi Tarnów w systemie Android.

Są to:

 

·        Tożsamość

- android.permission.READ_PROFILE

 

Wyjaśnienie:

Uprawnienie to daje dostęp do co najmniej jednego z tych rodzajów danych: konta na urządzeniu, dane z profilu.


 

·        Lokalizacja

- przybliżona lokalizacja (na podstawie sieci)

- dokładna lokalizacja (na podstawie sygnału GPS i sieci)

 

Wyjaśnienie:

Uprawnienie które daje dostęp do pozycji GPS wyznaczonej na podstawie sieci i na podstawie sygnału GPS i sieci. 

 

 

·        Identyfikator urządzenia i informacje o połączeniu

- odczytywanie stanu informacji o telefonie

 

Wyjaśnienie:

Uprawienie to umożliwia aplikacji odczytanie informacji o telefonie i jego aktualnym stanie. (np. dzwoni telefon i korzystanie z aplikacji zostaje zakłócone. Ma ona wówczas możliwość zapisania swojego stanu.)

 

 

·        Inne

- pełny dostęp do sieci

- wyświetlanie połączeń sieciowych

 

Wyjaśnienie:

Uprawnienia te pozwalają aplikacji VIVA Taxi Tarnów na optymalizację jej działania zależnie od typu połączenia tak, aby zminimalizować możliwe opłaty użytkowników za przesyłanie danych komórkowych i wydłużyć czas pracy na baterii.

 

 

  Dodatkowo część danych jest dobrowolnie podawane w aplikacji. Są to dane takie jak:

- imię lub „nick” wpisywany w aplikacji

- numer telefonu wpisywany w aplikacji

- wskazanie lokacji GPS poprzez pokazanie jej na mapie, lub wpisanie adresu

 

Wyjaśnienie:

Aby zmniejszyć dane automatycznie pobierane z systemu android przez aplikację VIVA Taxi Tarnów wprowadziliśmy możliwość samodzielnego i dobrowolnego podania ww. danych. Dzięki temu zmniejszyliśmy ilość uprawnień o które prosimy przy instalacji (do listy uprawnień z punktu 2). Dodatkowo dbając o prywatność naszych użytkowników dajemy możliwość używania naszej aplikacji:

- bez korzystania z lokalizacji pozycji (można samemu wskazać swoją pozycję)

- przy podaniu „nicku” (nie trzeba podawać imienia i nazwiska)

- z wykorzystaniem wpisanego ręcznie numeru telefonu (kod weryfikacyjny jest wysyłany na wskazany numer telefonu)

 

 

 

3.      Zestawienie podmiotów które mają dostęp do zebranych danych osobowych

 

Lista podmiotów które mają dostęp do zebranych danych osobowych:

 

STOWARZYSZENIE RADIO TAXI VIVA 

Tarnów 33-100

Okrężna 4A

NIP: 8732610736


Email: kontakt@taxi-viva.pl


 


4.      Co robimy z zebranymi przez nas danymi osobowymi

 

Wszystkie zgromadzone przez aplikację VIVA Taxi Tarnów dane osobowe są przechowywane i przetwarzane w sposób niezbędny do prawidłowego funkcjonowania aplikacji.

 

Zebrane dane osobowe nie są przekazywane do osób trzecich.

 


5.      Usunięcie zebranych danych osobowych i cofnięcie zgody na ich wykorzystywanie i przetwarzanie.

 

Użytkownik aplikacji VIVA Taxi Tarnów może w dowolnym momencie, w formie pisemnej, cofnąć swoją zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych. Dodatkowo ww. użytkownik może również w formie pisemnej przedstawić żądanie usunięcia zebranych do tej pory danych osobowych.

Wspomniane żądania należy wysłać na adres:

STOWARZYSZENIE RADIO TAXI VIVA 

Tarnów 33-100

Okrężna 4A


 


6.      Wyrażenie zgody na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych użytkownika aplikacji VIVA Taxi Tarnów.

 

Rozpoczęcie korzystania z aplikacji VIVA Taxi Tarnów oznacza wyrażenie zgody na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych użytkownika aplikacji VIVA Taxi Tarnów.