Dispečer v systému taxi TTS Wizar
 • Mapy integrované se softwarem

  Vidíte trasy jízd, vzdálenosti a doporučené ceny přímo v aplikacích

 • Všechno dostupné ihned

  Snadné zavedení a jednoduchá obsluha

 • Moderní metody objednávání

  Práce dispečera omezená do minima

Reload

WIZAR

Dispečer v systému taxi TTS Wizar
 • Polski
 • Deutsch
 • Czech
 • Polski
 • Deutsch

Kontakt

Odeslat
Řešení pro ústředí dispečinku taxislužby.

Telefonní ústředny, aplikace dispečera, automatická obsluha řidiče, kalkulace jízd.

Ústředí taxi je klíčovým prvkem korporace taxislužby.

Její účinná práce zajišt’uje obsluhu zákazníka i distribuci pokynů pro řidiče. Víme, že aby ústředí taxi mělo práci, majitele sítě musí získat zákazníky. Proto dispečinková řešení programu taxi Wizar zaručují rychlou, účinnou a nepřetržitou práci.

Provedení těchto úkolů vyžaduje spojeni mnoha prvků:

Telefonické ústředny

Dodáváme a obsluhujeme tradiční a VOIP ústředny. Obsluhujeme analogové okruhy, ISDN, E1,GSM a VOIP. Přizpůsobujeme řešení pro každou velikost sítě taxislužby. Dodáváme nová zařízení, a také připojujeme systém taxi Wizar k stávajícím.

Dispečinkové programy

Aplikace Panel dispečera zajistí rychlé přijetí objednávky a vyřizování reklamace. Interfejs uživatele a kanály obsluhy případu jsou přizpůsobené rychle práci s velkým počtem objednávek. Přiřazování vozidel je automatizované a prováděné podle pokynů majitele sítě taxi. Lze je libovolně nastavovat. Obsluha objednávek a vozidel je plně integrovaná s digitálními mapami. Využívají se nářadí, které motivují zaměstnance ústředí k účinné práci, zvláště během dopravních špiček.

Hlavní znaky aplikace dispečera:
- Interfejs uživatelsky přívětivý
- rychlost provozu
- integrace map
- automatická kalkulace
- celková vizualizace stavu města
- náhled do stavů nynějších objednávek
- klávesové zkratky
- obsluha firem v okně přijetí objednávky
- program Windows zaručuje možnost práce bez používání myši

Dozor

Dodáváme software, který kontroluje práci dispečerů a řešení monitoringu pomocí kamer CCTV.

Systémy SMS

Za účelem podporování práce dispečinku taxislužby a zlepšení obsluhy zákazníka integrujeme s systémem taxi řešení odesílání zpráv sms zákazníkovi. Díky tomu jste schopní dosáhnout výrazné redukci množství reklamací a zlepšení obsluhy zákazníka. Řešení sms, obsažené v systému Wizar, Vám přinese snížení nákladů spojených s odesíláním zpráv sms.

Automaty pro objednávky

Automaty pro objednávky, které jsou zpřístupněné pro zákazníky, Vám dovolí dosáhnout výraznou redukci nákladů práce pokročilého dispečinkového ústředí.

MÁTE ZÁJEM O NAŠE ŘEŠENÍ?
DOMLUVTE SI SCHůZKU OBJEDNEJTE SI WEBOVOU PREZENTACI
O nás
Reload

Výrobcem systému Wizar je společnost Asken. Soustřed’ujeme svou činnost na dodávkách širokého sortimentu řešení pro taxislužby. Systém Wizar svou spolehlivost dokazuje jednoznačně, protože obsluhuje až 12 tis. zákazníků během hodiny. Od více než deseti let spolupracujeme s taxislužbami v Polsku a v Evropě. Kladný přístup a efektivní spolupráce se zákazníky způsobí, že naše společné účely provádíme účinně a včas.

více

Kontakt
+48 12 635 14 00

31-267 Kraków, Poland
UL. NA MOSTKACH 4

INFO@WIZAR.EU